Brukervilkår

Informasjon om gjeldende brukervilkår

Disse vilkårene eller brukervilkårene på denne siden, www.Shopello.no (nettsiden), blir gjort tilgjengelige for deg. Ved å besøke nettstedet godtar du å bli bundet av brukervilkårene som er tilgjengelige her. Det kan derfor være lurt å lese nøye gjennom vilkårene, skrive ut vilkårene hvis det er behov for det, og lagre en kopi. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du snarest slutte å bruke nettsiden. Når termen «du» benyttes, mener vi den besøkende som går inn på nettsiden, og med termen «vi» eller «oss» mener vi selskapet som står bak siden: Shopello International AB, Birger Jarlsgatan 6B, 114 34 Stockholm, Norge. Med termen «nettstedet» mener vi www.Shopello.no og tilhørende undersider.

Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre vilkårene for brukerne. Dette for kontinuerlig å kunne forbedre tjenesten og siden, noe som medfører at også brukervilkårnene kan komme til å bli endret.

Endringene gjelder i dette tilfelle fra de er publisert, og du anses da for å ha godtatt de nye endringene når du du besøker nettsiden.

Beskrivelse av tjenesten

Nettsidens formål er å forsyne den besøkende med resultater som er samlet inn fra andre nettsider, nettbutikker og ulike typer Internett-tjenester. Resultatene er i første rekke produkter som man kan kjøpe via Internett fra ulike nettbutikker. Det er altså ikke vi som står for salget av produktene og tilbudene som er oppført på nettsiden vår, men vi har koblinger til de aktuelle nettbutikkene og tjenestene der produktene skal være tilgjengelige for salg. Hvis produktene eller resultatene ikke er tilgjengelige for salg på stedene vi har koblinger til, påtar vi oss ikke noe ansvar for dette. Formålet med nettsiden er dermed å samle inn resultater og la den besøkende finne produkter og resultater fra mange ulike steder, for eksempel nettbutikker og Internett-tjenester og så videre. Dataene blir oppdatert med jevne mellomrom fra de ulike kildene, og vi kan derfor ikke ta ansvar for at opplysningene i resultatene er relevante. Vi utfører ikke salg, videresalg eller lisensiering av de oppførte produktene og resultatene, og påtar oss derfor intet ansvar for oppførte resultater og produkter. Du godtar at du kontakter tredjepart direkte, det vil si butikken som selger produktene eller Internett-tjenesten som har levert resultatet hvis du har spørsmål om produkter og resultat. Alle tilbakemeldinger som klager, kommentarer og tvister vedrørende produkter og resultater skal også tas opp direkte med den tredjepart som koblingene på nettstedet leder til.

Personvern og retningslinjer

Du må også lese avsnittet om personvern og retningslinjer, der du finner viktig informasjon om personopplysninger og hvordan vi behandler opplysningene du legger igjen som besøkende.

Brukere som er barn

Dette nettstedet er ikke egnet for besøkende under 18 år. Ved å besøke nettstedet og dermed godta vilkårene, garanterer du at du er minst 18 år. Hvis du ikke er over 18 år, har du ikke rett til å besøke nettstedet, og må umiddelbart avbryte bruken av nettstedet.

Vurderinger

På nettstedet finner du vurderinger om butikkene eller Internett-tjenestene som leverer produktene og resultatene. Vurderingene kommer i første rekke fra tredjepart, men det er også mulig for deg som besøkende til å legge inn dine egne vurderinger direkte. Vi påtar oss intet ansvar for vurderingene som blir publisert, og vi har rett (men er ikke pålagt) til etter eget skjønn å avvise, flytte eller fjerne materiale som for eksempel vurderinger som er tilgjengelige på nettstedet og som er i strid med vilkårene eller som etter vår mening er upassende.

Tilgangen til nettstedet

Vi etterstreber at nettstedet alltid skal være i sikker drift og at all informasjon skal være tilgjengelig kontinuerlig, uten avbrudd. Vi kan imidlertid ikke garantere full tilgang til nettstedet ved enhver anledning. I situasjoner som ved systemfeil, vedlikehold, reparasjoner og årsaker som er utenfor vår kontroll, kan tilgangen avbrytes uten varsel til den besøkende.

Koblinger

Koblinger er tilgjengelige på ulike steder på nettstedet, der vi eller tredjepart kobler videre til andre nettsteder eller ressurser. Ettersom vi ikke har kontroll over disse nettstedene, godtar du at vi ikke er ansvarlige for innholdet på disse nettstedene. Du godtar også at vi ikke er part i transaksjoner eller avtaler som du inngår med tredjepart, og du godtar at du ikke skal involvere oss i en tvist mellom deg og en tredjepart.

Opphavsrett og lisenser

Alt innhold på dette nettstedet tilhører Shopello International AB og er beskyttet av loven om opphavsrett. Det er ikke tillatt å reprodusere, endre, kopiere eller lagre informasjonen samt tekst og bilder i noen form uten at det er innhentet skriftlig tillatelse fra Shopello International AB. Det er ulovlig å endre innholdet på denne nettsiden. Brudd på disse reglene vil bli anmeldt.Hvis du mener at det har forekommet en krenkelse av dine immaterielle rettigheter til informasjon du har lagt igjen på nettstedet, f.eks. via en vurdering eller annet innhold på nettstedet, vennligst kontakt oss på e-post på info@Shopello.no

Generell informasjon

Dette vilkåret samt andre vilkår som det blir henvist til, utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss når det gjelder bruken din av nettstedet. Dersom det skulle oppstå en tvist mellom deg og oss knyttet til disse generelle vilkårene, skal norsk lov gjelde. Dersom disse vilkårene anses for å være ugyldige av en kompetent domstol, er begge parter enige om at domstolen skal etterstrebe å ta hensyn partenes felles intensjon slik den fremgår i disse vilkårene.